User Profile

Allyson Destiny

Degrees

các căn hộ ở One Verandah đều được cấu trúc theo điều kiện chào nhằm tạo quan tận dụng đón ánh sáng và gió bên ngoài thổi vào, cung cấp năng .Số cho một ngày khiến vấn đề hữu hiệu tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

MapleTree Thanh My Loi